Faktury

Spis druków:

100-1E Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto

106-2E Faktura korygująca

100-2E Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto

100-3E Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto

101-1E Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto

102-2E Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto

102-XE Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto

103-3E Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto

103-XE Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto

105-8E Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto

107-3E Faktura korygująca

108-3E Nota korygująca

121-1E Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto

122-2E Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto

123-3E Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto

124-3E Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto

130-3E Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto

131-4E Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto

140-3E Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto

141-1E Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto

142-2E Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto

143-3E Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto

151-3E Faktura – metoda kasowa wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto

163-3E Dowód naliczenia podatku od towarów i usług (faktura wewn.) czynności opodatkowane zrównane ze sprzedażą w cenach netto

168-2E Dowód naliczenia podatku od towarów i usług (faktura wewn.) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

170-1U Rejestr sprzedaży z kas fiskalnych rejestrujących

171-2 Protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej

173-3E Protokół dla kas fiskalnych przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru (usługi)

180-1U Zwrot VAT dla podróżnych

184-8U Oświadczenie VAT RR

185-3N Faktura VAT RR

194-3E Faktura procedura marży dla biur podróży

195-3E Faktura procedura marży – tow. używane/ – dz. sztuki/ – przedm. kolekc. i antyki

198-2E Faktura. Czynności zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2-41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

198-3E Faktura. Czynności zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2-41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

201-3E Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług

202-3E Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług

203-3E Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług

204-4E Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług

205-5E Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług