Inne druki

Spis druków:

600-3 Pokwitowanie – kart naprawy sprzętu przyjętego do naprawy

601-1 Zgłoszenie reklamacyjne

601-3 Zgłoszenie reklamacyjne

603-1 Dziennik budowy

604-1 Książka obiektu budowlanego

605-1 Książka obmiaru robót

606-1 Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych)

651-1 Zlecenie wykonania usługi motoryzacyjnej

700-A Księga kancelaryjna

700-B Księga kancelaryjna

701-1 Dziennik korespondencji

701-A Dziennik korespondencji

701-B Dziennik korespondencji

705-L Księga handlowa (amerykanka)

710-1 Księga druków ścisłego zarachowania

715-A Księga inwentarzowa

715-B Księga inwentarzowa

790-3 Raport dzienny pracy sprzętu

602-1 Kosztorys budowlany instalacyjno-montażowy

800-1 CMR Międzynarodowy list przewozowy

800-1N CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany)

800-2 CMR Międzynarodowy list przewozowy

800-2N CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany)

800-3 CMR Międzynarodowy list przewozowy

800-3N CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany)

801-1 Karta drogowa sm/102 (samochód ciężarowy)

801-1N Karta drogowa sm/102 numerowana (samochód ciężarowy)

802-3 Karta drogowa sm/101 (samochód osobowy)

802-3N Karta drogowa sm/101 numerowana (samochód osobowy)

803-1 Miesięczna karta eksploatacyjna sm/114 (samochód ciężarowy)

804-1 Raport dyspozytorski sm/106

809-3 Dokument najmu pojazdu z listem przewozowym

810-1 Umowa w sprawie używania pojazdu do celów służbowych

811-3 Oświadczenie w sprawie używania pojazdu prywatnego do celów służbowych

813-1 Zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) NR 561/2006 lub AETR)

813-5 Zaświadczenie w sprawie czasu wolnego od jazdy

815-3 Karta drogowa

815-3N Karta drogowa (numerowana)

817-1 Ewidencja czasu pracy kierowcy

830-1 Książka zameldowań

850-3 Skierowanie na badania lekarskie

852-3 Orzeczenie lekarskie typ-2

855-3 Orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych

871-1 Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

873-1 Karta wypadku

874-1 Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

875-1 Rejestr wypadków

882-3 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

980-5 Karta biblioteczna czytelnika

981-E Karta książki

982-E Karta katalogowa wydawnictw ciągłych i zwartych

E03-3 Formularz przyjęcia odpadów metali

A-10-1 Dziennik żywieniowy przedszkola

H91-3 Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu

650-1 Umowa kupna – sprzedaży pojazdu