Druki podatnika

Spis druków:

A. Dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

 • K-1u Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • K-2u Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • K-3u Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • K-5u Podatkowa księga przychodów i rozchodów (dla prowadzących księgę za pomocą komputera lub za pośrednictwem biura rachunkowego)
 • K4 Ewidencja sprzedaży
 • K6 Ewidencja przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu
 • K7 Ewidencja wyposażenia
 • K8 Ewidencja środków trwałych
 • K9 Ewidencja środków trwałych
 • K10 Karty przychodów pracowników
 • K11 Karty przychodów pracowników
 • K12 Dowód wewnętrzny (dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodow i rozchodów)
 • K13 Dowód wewnętrzny (dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów)
 • K14 Dzienne zestawienie sprzedaży udokumentowanej dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
 • K15 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów)
 • K17 Ewidencja przebiegu pojazdu
 • K18 Zestawienie kosztów eksploatacji pojazdu
 • K19 Rejestr podatku od czynności cywilnoprawnych
 • K20 Rejestr opłaty skarbowej dla przewoźników
 • K21 Dowód wewnętrzny rozliczenie podróży służbowej
 • K25 Dowód korekty kosztów uzyskania przychodów
 • K26 Miesięczne zestawienie dowodów korekt kosztów uzyskania przychodów

B. Dla podatników objętych ustawą o podatku od towarów i usług

 • Vu-3u Ewidencja sprzedaży – VAT
 • Vu-4u Ewidencja sprzedaży – VAT
 • Vu-7 Ewidencja nabycia towarów i usług
 • Vu-8 Ewidencja nabycia towarów i usług
 • Vu-11u Ewidencja nabycia towarów i usług
 • Vu-12u Ewidencja nabycia towarów i usług
 • Vu-15 Ewidencja nabycia środków oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Vu-35u Ewidencja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • Vu-55 Ewidencja uproszczona sprzedaży
 • V-60 Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku od towarów i usług
 • Vu-63u Dzienne zestawienie sprzedaży
 • Vu-70u Ewidencja opodatkowania marży
 • Vu-72u Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług
 • Vu-73u Ewidencja VAT oczywistych pomyłek dla kasy rejestrującej

 

C. Dla podatników zryczałtowanych form opodatkowania podatkiem dochodowym

 • R1 Ewidencja przychodów
 • R2 Ewidencja przychodów
 • R3 Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • R4a Dzienne zestawienie sprzedaży – zbiorcze (dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego)
 • R5 Dzienne zestawienie sprzedaży – nieudokumentowanej (dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego)
 • R7 Ewidencja zatrudnienia
 • R10 Ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych

D. Inne pomoce ewidencyjne

 • P1 Umowa o dzieło (wzór uniwersalny z rachunkiem)
 • P2 Umowa zlecenie (wzór uniwersalny z rachunkiem)
 • P3 Lista wynagrodzeń
 • P4 Lista wynagrodzeń
 • P5 Indywidualna lista płac
 • P7 Lista wynagrodzeń
 • P10 Książka kontroli
 • P11 Książka kontroli