Druki magazynowe i materiałowe

Spis druków:

301-3 Dokument dostawy wyrobów węglowych

303-2 Faktura sprzedaż wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu z akcyzy

305-1 Ewidencja sprzedaży zwolnionych z akcyzy wyrobów węglowych

310-3 Dowód przesunięcia

315-1 Dowód dostawy

315-3 Dowód dostawy

315-5 Dowód dostawy

316-3 Dowód wydania – przesunięcia – zwrotu

320-5 Upoważnienie

322-3 Przepustka materiałowa

331-3 Zamówienie ogólne

332-1 Zamówienie ogólne

333-2 Zamówienie ogólne

340-1 Arkusz spisu z natury (uniwersalny)

341-1 Arkusz spisu z natury (uniwersalny)

342-1 Arkusz spisu z natury z podwójną wyceną (uniwersalny)

343-0 Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych

344-3 Kartoteka magazynowa

346-3 Karta ewidencyjna wyposażenia

347-5 Wywieszka magazynowa

351-8 WZ Wydanie materiałów na zewnątrz

352-8 PZ przyjęcie materiałów z zewnątrz

373-3 RW pobranie materiałów

353-8 ZW zwrot materiałów

354-8 Pobranie materiałów wewnętrzne

355-8 MM przesunięcie materiałów

361-0 WZ wydanie materiału na zewnątrz

361-2 WZ wydanie materiału na zewnątrz

362-0 PZ przyjęcie materiału z zewnątrz

362-2 PZ przyjęcie materiału z zewnątrz

371-3 W magazyn wyda

372-3 P magazyn przyjmie

386-1 PZ przyjęcie materiału z zewnątrz

385-1 WZ wydanie materiału na zewnątrz

384-8 Po przyjęcie odpadu jednopozycyjne

383-8 RW rozchód wewnętrzny jednopozycyjny

382-8 ZW zwrot materiału jednopozycyjny

381-8 PW przyjęcie wyrobu jednopozycyjne

378-3 Asygnata magazynowa

374-3 ZW zwrot materiałów

375-3 MM przesunięcie magazynowe