Druki bankowe i kasowe

Spis druków:

400-1 Kwitariusz przychodowy (numerowany)

400-3 Kwitariusz przychodowy (numerowany)

401-5 KP dowód wpłaty

402-5 KW dowód wypłaty

405-7 Zbiorcze polecenie przelewów

408-5 Wniosek o zaliczkę

409-5 Rozliczenie zaliczki

410-1 Raport kasowy

411-3 Raport kasowy

412-3 Polecenie księgowania

413-1 Raport obrotu

414-1 Raport finansowy

416-3 Nota księgowa

417-2 Kontrolka sprzedaży

418-2U VAT – kontrolka sprzedaży dzienne zestawienie sprzedaży bezrachunkowej

420-1 Księga środków trwałych

420-3 Karta kontowa środków trwałych

420-5 OT przyjęcie środka trwałego

421-5 LT likwidacja środka trwałego

422-5 MT zmiana miejsca użytkowania środka trwałego

423-3 Wezwanie do zapłaty ostateczne

423-5 PT protokół przekazania/przyjęcia środka trwałego

424-3 Wezwanie do uzgodnienia kont

425-1 Zestawienie obrotów i sald

430-1 Księga kontowa

431-1 Karta kontowa finansowa – 3 kolumny

433-2 Karta kontowa finansowa – 2 kolumny

435-1 Karta kontowa materiałowa ilościowo-wartościowa

437-3 Karta kontowa materiałowa ilościowo-wartościowa

438-3 Wezwanie do zapłaty odsetek za zwłokę

439-1 Polecenie księgowania

439-3 Polecenie księgowania

440-7 Bankowy zbiorczy dowód obciążeniowy

441-7 Bankowy zbiorczy dowód uznaniowy

442-5 Bankowa nota memoriałowa – obciążeniowa

443-5 Bankowa nota memoriałowa – uznaniowa

445-5k Polecenie przelewu – wpłata gotówkowa – 4 odcinkowe składanka komputerowa

445-5M Polecenie przelewu – wpłata gotówkowa – 4 odcinkowe

445-5s Polecenie przelewu – wpłata gotówkowa – 4 odcinkowe składanka komputerowa w składkach

445-5T Polecenie przelewu – wpłata gotówkowa – 4 odcinkowe

449-5k Polecenie przelewu – wpłata gotówkowa – 2 odcinkowe składanka komputerowa

449-5s Polecenie przelewu – wpłata gotówkowa – 2 odcinkowe składanka komputerowa w składkach

450-5 ZUS polecenie przelewu wpłata gotówkowa – 2 odcinkowe

450-5s ZUS polecenie przelewu – wpłata gotówkowa – 2 odcinkowe w składkach

454-5 ZUS – polecenie przelewu – wpłata gotówkowa – 4 odcinkowe

466-5 CŁO – Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa – WP 2 – odcinkowy

468-5 CŁO – Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa – WP 2 – odcinkowy

471-5 Podatki polecenie przelewu – wpłata gotówkowa – 2 odcinkowe

471-5s Podatki polecenie przelewu – wpłata gotówkowa – 2-odcinkowe w składkach

476-5M Podatki polecenie przelewu – wpłata gotówkowa – 4-odcinkowe

476-5s Podatki polecenie przelewu – wpłata gotówkowa – 4-odcinkowe w składkach

449-5M Polecenie przelewu wpłata gotówkowa 2-odcinkowe